ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ δίκταμο

Το δίκταμο είναι ενδημικό αρωματικό φυτό της Κρήτης. Είναι γνωστό ως στομαχοβότανο ή έρωντας. Τώρα γιατί έχει την ονομασία έρωντας,…