Το σβήσιμο. Η αποκόλληση από το σκεύος των καραμελοποιημένων συστατικών του κρέατος με την βοήθεια ενός υγρού.