Πρόκειται για το γκαρσόνι που ειδικεύεται σε θέματα κρασιού. Γαλλικός όρος.