Μανιτάρι που απαντά στην Ιαπωνία και την Kίνα, τόσο άγριο όσο και καλλιεργούμενο. Στην Ευρώπη υπάρχει συνήθως στην αποξηραμένη του μορφή.