Βούτυρο το οποίο έχει λιώσει και από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα κατάλοιπα του γάλακτος, με αποτέλεσμα να μείνει διαυγές, καθαρό λίπος.