Είδος πηκτίνης που παράγεται από φύκια. Χρησιμοποιείται σε διάφορες συνταγές. Kαλύτερης ποιότητας θεωρείται το Ιαπωνικό.